Plastični kontejneri za stikove i inhalatore

Plastični kontejneri za stikove i inhalatore su namenjeni za pakovanje (čuvanje) preparata za opštu namenu. Mogu da budu u direktnom kontaktu sa preparatom. Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Sterilnost i boja ambalaže (dokaz o aditivima) mogu biti po zahtevu kupca. Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvođača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sledljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.