Boce sa oralnim i nazalnim dispenzerom

Sprej boce (plastični kontejner) za farmaceutsku upotrebu (zatvarač je deo kontejnera) namenjene su za pakovanje (čuvanje) tečnih farmaceutskih proizvoda (magistralni lek, galenski lek, gotov lek). Mogu da budu u direktnom kontaktu sa proizvodom. Materijali od kojih su napravljeni kontejneri za farmaceutsku upotrebu su opisani u Ph. Eur i zadovoljavaju zahteve ispitivanja takođe opisane u Ph. Eur. za specifične namene. Nabavljaju se od dokazano pouzdanih proizvođača. Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Sterilnost i boja ambalaže (dokaz o aditivima), mogu biti po zahtevu kupca. Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sledljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.