Projekat za istraživanje i razvoj aktivne ambalaže

Projekat je finansiran od strane Fonda za inovacionu delatnost iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (sporazum o zajmu sa Svetskom bankom).

Naš cilj je bio da kombinujemo plastične materijale koje već uspešno proizvodimo sa zeolitom koji sadrži jone srebra. Zeolit će oslobađati srebro unutar pakovanja. Joni srebra su snažan antimikrobni agens i u veoma malim koncentracijama uništavaju većinu patogenih mikroorganizama. Važno je naglasiti da joni srebra u ovoj koncentraciji ne utiču na sadržaj ambalaže.

Projekat istraživanja i razvoja trajao je 2 godine i uspešno je završen. Tehnologija je osvojena i Aktivna ambalaža je dostupna i pored domaćeg tržišta, već je izvozimo u nekoliko zemalja Evropske unije.

Osnovni benefiti koje Aktivna ambalaža pruža su:

Granulat pomešan sa zeolitom sa jonima srebra osim što se koristiti za proizvodnju primarnog pakovanja u farmaceutskoj industriji, industriji kozmetike može naći primenu i u drugim industrijskim granama poput medicine, elektronike, prehrambene industrije, transporta, proizvodnje tekstila i drugih.