O nama

Uniplast je regionalni lider na tržištu u proizvodnji i distribuciji farmaceutske, medicinske i kozmetičke ambalaže. U toku 32 godine rada, samostalno smo razvili preko 200 različitih proizvoda, u koje su utkani znanje, ideje i trud koji su garancija besprekornog i konstantnog kvaliteta.

Uniplast čini mlad tim ljudi privržen iskrenosti, duhu poštovanja i nege odnosa sa klijentima kao osnovim vrednostima vizije koju svakoga dana pretvara u stvarnost. Poštovanje dogovora i briga o potrebama klijenata su kompaniji doneli reputaciju pouzdanog partnera na svim tržištima na kojima posluje. Uvek nastojimo da svojim proizvodima, uslugama, i načinom poslovanja prevaziđemo očekivanja klijenata i budemo im dugoročno pouzdan partner.

Tim kompanije Uniplast lepotu poslovanja pronalazi u kreativnom okruženju koje motiviše i inspiriše sve one koje su dodirnuti njihovim proizvodima i uslugama. Sa svojim partnerima ostvarujemo odnos maksimalnog poverenja i korektne saradnje, sa ciljem da im ponudimo inovativne i ekskluzivne proizvode vrhunskog kvaliteta, prilagođene njihovim potrebama i zahtevima, koji će im poboljšati poziciju na tržištu i olakšati put do uspeha, jer moto kompanije je:

Inovacije za bolje sutra!

MISIJA RAZVOJNO PROIZVODNOG CENTRA „UNIPLAST“ Čačak je da:

 • Zadovoljimo zahteve i potrebe klijenata u pogledu željenog kvaliteta proizvoda;
 • Posebne pogodnosti za naše lojalne klijente;
 • Kontinuirano unapredjuje proizvode i poslovanje;
 • Direktno učestvuje u saradnji nauke i privrede;
 • Vrši obuku i specijalizaciju zaposlenih;
 • Prenos odgovornosti i ovlašćenja sa vlasničke strukture na upravljački i operativni menadžment;
 • Uvodi nove proizvode kroz proizvodnju aktivne farmaceutske ambalaže koja u sebi poseduje jone srebra. Na taj način se sa klijentima borimo protiv pandemije i širenja patogena;
 • Teži smanjenju štetnih efekata po životnu sredinu tako što ćemo oko 30% potrošnje električne energije proizvoditi sami iz obnovljivih izvora energije preko solarnih panela na našim objektima;
 • Kao društveno odgovorna organizacija aktivno učestvujemo u formiranju Naučno tehnološkog parka Čačak.

VIZIJA RAZVOJNO PROIZVODNOG CENTRA „UNIPLAST“ Čačak

Vizija organizacije „UNIPLAST“ predstavlja “sliku budućnosti“, odnosno viđenje i očekivanja budućnosti organizacije, odnosno ono što se želi postići i čemu se teži poslovanjem. Vizija organizacije je da:

 • Postane vodeći lider u svojoj grani delatnosti;
 • Plasira svoje proizvode na međunarodno tržište;
 • Proširi asortiman proizvoda tako što ćemo umešavati prirodne materijale(drvo,skrob,…) i time smanjiti emisiju CO2 u vazduh. Na taj način pratimo trendove razvoja u Evropskoj Uniji;
 • Uvede lanac medicinskih proizvoda;
 • Kao društveno odgovorna organizacija borimo se za ostanak što većeg broja mladih ljudi u Srbiji i pomažemo formiranje novih inovacionih centara.

Smatrajući se najodgovornijim za mobilizaciju svih zaposlenih na unapređenju kvaliteta proizvoda i usluga, na poboljšavanju menadžmenta životom sredinom, na poboljšavanju menadžmenta bezbednošći i zdravlja na radu, ja kao direktor organizacije „UNIPLAST“ D.O.O. ću svoje napore usmeriti na uspostavljanju integrisanog sistema menadžmenta-IMS kako bi znak“UNIPLAST“postao simbol vrhunskog kvaliteta.

Ovom politikom IMS-a javno potvrđujem ovu obavezu.

POLITIKA IMS-a

 1. Kvalitet i bezbednost proizvoda sa posebnim osvrtom na dobru proizvođačku praksu (GMP), zaštita okoline i bezbednost zaposlenih predstavljaju stil rada i kulturu ponašanja, znanje i sposobnost svakog zaposlenog, što se sistematski stiče i stalno unapredjuje; a kojim se zadovoljavaju zahtevi, potrebe, bezbednost i očekivanja klijenata, vlasnika i zainteresovanih strana.
 2. Posvećenost klijentima je preokupacija svih zaposlenih. Kvalitet smo izabrali kao radnu filozofiju i praksu istovremeno. To je naše opredeljenje koje donosi promene u pristupu, u navikama i svakodnevnom radu.To je pristup stalnih poboljšavanja naših proizvoda, način da zadržimo stare i pridobijemo nove klijente.
 3. Unapređenje kvaliteta u skladu sa principima i zahtevima IMS-a (ISO 9001, ISO 15378, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 13485)i stalno unapređenje efektivnosti i efikasnosti poslovnih procesa i organizacije u celinije zadatak i odgovornost svih zaposlenih i rukovodilaca. Ove odgovornosti se ne mogu prenositi na druge.
 4. Stalno preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom za medicinske uređaje i sprovođenje neophodnih mera.
 5. Unapređenje nivoa higijene osoblja i uslova radne sredine, upravljanja rizikom u realizaciji proizvoda iunapređenje nivoa bezbednosti u fazi realizacije proizvoda.
 6. Obavljanje poslovnih zadataka na dobar i kvalitetan način i to prvi put i svaki naredni put, u skladu sa zahtevima kupaca, zakonskim propisima, standardima i specifikacijama je obaveza svakog zaposlenog. Posvećenost pružanju bezbednih i zdravih uslova rada radi sprečavanja povreda i narušavanja zdravlja u vezi sa radom, kao i stalnom poboljšavanju sistema bezbednosti i zdravlju na radu.
 7. Identifikacija i primena zakonskih i drugih propisa koji se odnose na dobru proizvođačku praksu,zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu i medicinska sredstva je naš stalan zadatak.
 8. Razvoj ljudskih resursa unapređenjem znanja, motivacije i svesti obukom zaposlenih radi njuhovog maksimalnog angažovanja u ostvarivanju poslovne politike organizacije. Konsultovanje i učestvovanje radnika po svim pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu.
 9. Stvaranje klime saradnje, poverenja i razvoj obostrano korisnih odnosa i partnerstva sa isporučiocima na korist klijenata i drugih zainteresovanih strana, je naše stalno opredeljenje i sadržaj poslovnih aktivnosti.

Istrajaću da duh ove politike bude zajednički za sve zaposlene u „UNIPLAST“-u i da se sprovodi u praksi, njihovom podrškom i učešćem za unapredjenje integrisanog sistema menadžmenta IMS, a prema zahtevima standarda ISO 9001:2015; EN ISO 15378:2017, ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 i ISO 13485:2016 u skladu sa zakonima i propisima.