Aluminijumske kutije

Aluminijumske kutije (aluminijumski kontejneri) za farmaceutsku upotrebu namenjeni su za pakovanje (čuvanje) čvrstih farmaceutskih proizvoda (balzama, melema, masti…). Mogu da budu u direktnom kontaktu sa proizvodom. Uslovi i metode proizvodnje su u skladu sa ISO 9001 ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sledljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.