Kozmetičke kutije

Kozmetičke kutije (plastični kontejneri za kozmetičke proizvode), kat.br. 13015, 13030,13060, su namenjene za pakovanje (čuvanje) polučvrstih kozmetičkih proizvoda. Sastoje se od spoljašnjeg i unutrašnjeg dela. Spoljašnji deo je izrađen od polistirola, a unutrašnji deo od polipropilena. Kozmetičke kutije pod kataloškim brojem 23065, 23150 su izradjene isključivo od polipropilena, a kozmetička kutija pod kataloškim brojem 24100 je izradjena isključivo od polistirena.
Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladusa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sledljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu dokumentaciju.