Airless boce

Airless boce su namenjene za pakovanje (čuvanje) polučvrstih kozmetičkih preparata. Njihova prednost je što su bez metalnih delova, tj. proizvedene su isključivo od plastičnih komponenata. Pogon je sa automatskim samozaptivnim ventilom koji zaustavlja vazduh i sprečava kontaminaciju kao i oksidaciju preparata. Doziranje preparata je moguće u bilo kom položaju, a procenat iskorišćenja preparata je preko 98%. Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda uz neophodnu tehničku dokumentaciju.