POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

Javna rasprava predloga projekta iz Programa Mini grants Fonda za Inovacionu Delatnost: Antimicrobial aluminum foil for food packaging and other applications održaće se u sredu 15. septembra 2021. godine u prostorijama privrednog društva Aluprodukt d.o.o., Kulinovačko Polje – 1 Nova potes 4, br. 1A, 32000 Čačak. Pozivaju se zainteresovane strane da prisustvuju javnoj raspravi. Raspored rasprave:

  • 10.00-10.30  Uvodna reč članova tima i predstavljanje prisutnih
  • 10.30-11.30  Prezentacija projekta i plana zaštite životne sredine
  • 11.30-12.30  Diskusija
  • 12.30-13.30  Zaključci