About us

Uniplast is a regional leader in manufacture and distribution of pharmaceutical, medical and cosmetic packaging. Within over 27 years of operation, we have developed over 150 different high quality products based on own knowledge, ideas and efforts.

Uniplast is a team of young people committed to vision of honesty, spirit of respect and care towards clients that becomes reality. By respecting agreements and care of customer needs, the company gained reputation of trusted partner in the markets in which it operates, though it always strives to outperform customers expectations and to be reliable partner on the long term basis.

The Uniplast team fids the beauty of doing business in a creative environment that motivates and inspires all those that are in touch with their products and services. With our partners, we achieve relationship of maximum trust and fair cooperation with an aim to offer the exclusive, superior quality products, tailored to their needs and requirements, that will improve their sales and facilitate the way to success. The company motto is:

Your score is our achievement!

MISIJA RAZVOJNO PROIZVODNOG CENTRA “UNIPLAST” Čačak je da:

 • Zadovoljimo zahteve i potrebe klijenata u pogledu željenog kvaliteta proizvoda;
 • Posebne pogodnosti za naše lojalne klijente;
 • Kontinuirano unapredjuje proizvode i poslovanje;
 • Direktno učestvuje u saradnji nauke i privrede;
 • Vrši obuku i specijalizaciju zaposlenih;
 • Prenos odgovornosti i ovlašćenja sa vlasničke strukture na upravljački i operativni menadžment;
 • Uvodi nove proizvode kroz proizvodnju aktivne farmaceutske ambalaže koja u sebi poseduje jone srebra. Na taj način se sa klijentima borimo protiv pandemije i širenja patogena;
 • Teži smanjenju štetnih efekata po životnu sredinu tako što ćemo oko 30% potrošnje električne energije proizvoditi sami iz obnovljivih izvora energije preko solarnih panela na našim objektima;
 • Kao društveno odgovorna organizacija aktivno učestvujemo u formiranju Naučno tehnološkog parka Čačak.

VIZIJA RAZVOJNO PROIZVODNOG CENTRA “UNIPLAST” Čačak

Vizija organizacije „UNIPLAST“ predstavlja “sliku budućnosti“, odnosno viđenje i očekivanja budućnosti organizacije, odnosno ono što se želi postići i čemu se teži poslovanjem. Vizija organizacije je da:

 • Postane vodeći lider u svojoj grani delatnosti;
 • Plasira svoje proizvode na međunarodno tržište;
 • Proširi asortiman proizvoda tako što ćemo umešavati prirodne materijale(drvo,skrob,…) i time smanjiti emisiju CO2 u vazduh. Na taj način pratimo trendove razvoja u Evropskoj Uniji;
 • Uvede lanac medicinskih proizvoda;
 • Kao društveno odgovorna organizacija borimo se za ostanak što većeg broja mladih ljudi u Srbiji i pomažemo formiranje novih inovacionih centara.

Smatrajući se najodgovornijim za mobilizaciju svih zaposlenih na unapređenju kvaliteta proizvoda i usluga, na poboljšavanju menadžmenta životom sredinom, na poboljšavanju menadžmenta bezbednošći i zdravlja na radu, ja kao direktor organizacije “UNIPLAST” D.O.O. ću svoje napore usmeriti na uspostavljanju integrisanog sistema menadžmenta-IMS kako bi znak”UNIPLAST”postao simbol vrhunskog kvaliteta.

Ovom politikom IMS-a javno potvrđujem ovu obavezu.

POLITIKA IMS-a

 1. Kvalitet i bezbednost proizvoda sa posebnim osvrtom na dobru proizvođačku praksu (GMP), zaštita okoline i bezbednost zaposlenih predstavljaju stil rada i kulturu ponašanja, znanje i sposobnost svakog zaposlenog, što se sistematski stiče i stalno unapredjuje; a kojim se zadovoljavaju zahtevi, potrebe, bezbednost i očekivanja klijenata, vlasnika i zainteresovanih strana.
 2. Posvećenost klijentima je preokupacija svih zaposlenih. Kvalitet smo izabrali kao radnu filozofiju i praksu istovremeno. To je naše opredeljenje koje donosi promene u pristupu, u navikama i svakodnevnom radu.To je pristup stalnih poboljšavanja naših proizvoda, način da zadržimo stare i pridobijemo nove klijente.
 3. Unapređenje kvaliteta u skladu sa principima i zahtevima IMS-a (ISO 9001, ISO 15378, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 13485)i stalno unapređenje efektivnosti i efikasnosti poslovnih procesa i organizacije u celinije zadatak i odgovornost svih zaposlenih i rukovodilaca. Ove odgovornosti se ne mogu prenositi na druge.
 4. Stalno preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom za medicinske uređaje i sprovođenje neophodnih mera.
 5. Unapređenje nivoa higijene osoblja i uslova radne sredine, upravljanja rizikom u realizaciji proizvoda iunapređenje nivoa bezbednosti u fazi realizacije proizvoda.
 6. Obavljanje poslovnih zadataka na dobar i kvalitetan način i to prvi put i svaki naredni put, u skladu sa zahtevima kupaca, zakonskim propisima, standardima i specifikacijama je obaveza svakog zaposlenog. Posvećenost pružanju bezbednih i zdravih uslova rada radi sprečavanja povreda i narušavanja zdravlja u vezi sa radom, kao i stalnom poboljšavanju sistema bezbednosti i zdravlju na radu.
 7. Identifikacija i primena zakonskih i drugih propisa koji se odnose na dobru proizvođačku praksu,zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu i medicinska sredstva je naš stalan zadatak.
 8. Razvoj ljudskih resursa unapređenjem znanja, motivacije i svesti obukom zaposlenih radi njuhovog maksimalnog angažovanja u ostvarivanju poslovne politike organizacije. Konsultovanje i učestvovanje radnika po svim pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu.
 9. Stvaranje klime saradnje, poverenja i razvoj obostrano korisnih odnosa i partnerstva sa isporučiocima na korist klijenata i drugih zainteresovanih strana, je naše stalno opredeljenje i sadržaj poslovnih aktivnosti.

Istrajaću da duh ove politike bude zajednički za sve zaposlene u “UNIPLAST”-u i da se sprovodi u praksi, njihovom podrškom i učešćem za unapredjenje integrisanog sistema menadžmenta IMS, a prema zahtevima standarda ISO 9001:2015; EN ISO 15378:2017, ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 i ISO 13485:2016 u skladu sa zakonima i propisima.