UNIPLAST JE PRVA KOMPANIJA U SRBIJI KOJA JE OSVOJILA SERTIFIKAT ISO 15378:2011

Sertifikat ISO 15378:2011 se odnosi na materijale za primarno pakovanje medicinskih i farmaceutskih proizvoda, sa posebnim zahtevima za primenu ISO 9001:2008, i posebnim osvrtom na dobru proizvođačku praksu (GMP).

Slovenački institut za kvalitet i metrologiju (SIQ) je prilikom evaluacije ustanovio da je sistem menadžmenta organizacije UNIPLAST D.O.O. je usuglašen sa zahtevima standarda:

 • ISO 15378:2011 – materijali za primarno pakovanje medicinskih i farmaceutskih proizvoda, posebni zahtevi za primenu ISO 9001:2008, sa posebnim osvrtom na dobru proizvođačku praksu (GMP).
 • ISO 9001:2008 – sistemi menadžmenta kvalitetom
 • ISO 14001:2004 – sistemi upravljanja zaštitom životne sredine
 • BS OHSAS 18001:2007 – sistem upravljanja zaštitom zdravlja I bezbednošću na radu

SIQ je takođe ustanovio i niz pozitivnih nalaza, od kojih izdvajamo:

 • Porodična organizacija sa jasnom vizijom
 • Inovativnost u razvoju novih proizvoda i poslovni pristup zahtevima korisnika
 • Kontinuirano ulaganje u proizvodnju u cilju obezbeđenja visokih standarda i ispunjenja posebnih zahteva za bezbednost i kvalitet proizvoda.
 • partnerski rad sa kupcima I zajednički rad na razvoju novih proizvoda
 • Sprovedene mere u oblasti menadžmenta energijom
 • Dobra veza sa zainteresovanim stranama kao što su udruženja od posebnog značaja za organizaciju
 • Visokokvalitetni proizvodi kojim su zadovoljni i vrlo specifični kupci
 • Razmatranje uticaja proizvoda na životnu sredinu.

Osim što je kompanija UNIPLAST postala prva u Srbiji koja je ispunila zahteve standarda ISO 15378:2011, ovim je i podigla kvalitet i bezbednost proizvoda na nivo zahteva EU.