UNIPLAST IMPLEMENTIRAO STANDARD 13485:2016 MEDICINSKA SREDSTVA

Uniplast je implementirao standard 13485:2016 za proizvodnju, razvoj, i prodaju proizvoda IVD (in vitro dijagnostička medicinska sredstva) sterilna i nesterilna: URIN ČAŠE, PETRIJEVE ŠOLJE, BRIS I FECES POSUDE.

Ovim međunarodnim standardom se utvrđuju zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom koje treba da ispune organizacije koje se bave projektovanjem i razvojem, proizvodnjom, instalacijom i servisiranjem medicinskih uređaja.

Pod medicinskim uređajem podrazumeva se svaki instrument, mašina, ili drugi sličan proizvod, koji se koristi, samostalno ili u kombinaciji, za dijagnozu, prevenciju, praćenje, ublažavanje oboljenja i nedostataka; ispitivanje, modifikaciju ili obezbeđenje anatomskih ili psiholoških procesa koji produžavaju život.

Proveru i sertifikaciju izvršio je Slovenački institut za kvalitet i metrologiju (SIQ).