Transparentne plastične kutije sa navojem

Transparentne plastične kutije - skica
Transparentne plastične kutije

Transparentne plastične kutije su namenjene za pakovanje (čuvanje) polučvrstih i čvrstih kozmetičkih i prehrambenih proizvoda. Mogu da budu u direktnom kontaktu sa proizvodom, ako proizvod nema visok napon para. Svaki plastični kontejner može imati međupoklopac. Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima.
Sterilnost i boja ambalaže (dokaz o aditivima), mogu biti po zahtevu kupca. Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sledljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.

Transparentne plastične kutije
Uniplast
Transparentne plastične kutije
Transparentne plastične kutije
Uniplast
Transparentne plastične kutije
Transparentne plastične kutije
Uniplast
Transparentne plastične kutije
Transparentne plastične kutije
Uniplast
Transparentne plastične kutije

KORPORATIVNI FILM

Pogledajte naš korporativni film snimljen povodom 25 godina uspešnog poslovanja.