Plastični kontejneri za stikove i inhalatore

Plastični kontejneri za stikove i inhalatore - skica
Plastični kontejneri za stikove i inhalatore

Plastični kontejneri za stikove i inhalatore su namenjeni za pakovanje (čuvanje) preparata za opštu namenu. Mogu da budu u direktnom kontaktu sa preparatom.
Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima.
Sterilnost i boja ambalaže (dokaz o aditivima) mogu biti po zahtevu kupca.
Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sledljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.

Lipstik plavi
Uniplast
Lipstik roze
Plastični kontejneri za stikove i inhalatore
Kalupi za stikove
Plastični kontejneri za stikove i inhalatore

KORPORATIVNI FILM

Pogledajte naš korporativni film snimljen povodom 25 godina uspešnog poslovanja.