Staklene boce

Staklene boce - skica
Staklene boce

Stakleni višedozni kontejneri tip III (od natron silika stakla koje je obojeno i ima umerenu hidrolitičku otpornost) za farmaceutsku upotrebu odgovaraju farmakopejski definisanim testovima. Namenjeni su da budu u direktnom kontaktu sa farmaceutskim preparatima.
To su „tamper-proof“ kontejneri (poklopci sa sigurnosnim prstenom) jer obezbeđuju originalnost pakovanja i evidenciju prvog otvaranja. Zatvarači (unutrašnji i spoljašnji) su napravljeni od materijala polietilena i sadrže dozvoljene aditive. Materijali od kojih su napravljeni kontejneri za farmaceutsku upotrebu su opisani u Ph. Eur. i zadovoljavaju zahteve ispitivanja takođe opisane u Ph. Eur. za specifične namene.
Nabavljaju se od dokazano pouzdanih proizvođača. Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladusa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima.
Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda uz tehničku dokumentaciju.

Staklene boce
Staklene boce
Staklene boce
Staklene boce
Staklene boce
Staklene boce
Staklene boce
Staklene boce
Staklene boce
Staklene boce
Staklene boce
Staklene boce

KORPORATIVNI FILM

Pogledajte naš korporativni film snimljen povodom 25 godina uspešnog poslovanja.