SEMINAR KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Održano predavanje korporativnog upravljanja u porodičnim kompanijama u Srbiji.

Predavanje održali: Vođa projekta Katarina Đulić(IFC), Vidosava Džajić (podpredsednica PKS), Irena Milojević (samostalni savetnik, Odbora za privredni sistem PKS).