POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

Javna rasprava predloga projekta iz Programa Mini grants Fonda za Inovacionu Delatnost: Antimicrobial aluminum foil for food packaging and other applications održaće se 17. novembra 2020. godine u sali Naučno-tehnološkog parka Čačak. Pozivaju se zainteresovane strane da prisustvuju javnoj raspravi. Raspored rasprave:

  • 10.00-10.30  Uvodna reč članova tima i predstavljanje prisutnih
  • 10.30-11.30  Prezentacija projekta i plana zaštite životne sredine
  • 11.30-12.30  Diskusija
  • 12.30-13.30  Zaključci