POČINJE PROJEKAT ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AKTIVNE AMBALAŽE

Projekat finansira Fond za Inovacije iz budžeta Republike Srbije, Odeljenje Ministarstva Prosvete, Nauke i Tehnologije, kroz Projekt za konkurentnost i radna mesta Srbije (Sporazum o zajmu sa Svetskom bankom).

Glavni proizvod će biti granulat koji će biti korišćen za AKTIVNU AMBALAŽU.

Pokušavamo da mešamo plastiku koju već znamo kako da proizvedemo, sa zeolitom koji sadrži jone srebra. Zeolit će oslobadjati srebro unutar pakovanja. Joni srebra su snažnan antimikrobni agens i u veoma malim koncentracijama uništava većinu patogenih mikroorganizama. Važno je istaći da joni srebra u ovoj koncentraciji ne utiču na sadržaj ambalaže.

Osnovni ciljevi za Aktivnu ambalažu su:

  • Uništavanje patogenih mikroorganizama ili zaustavljanje reprodukcije istih
  • Stvaranje proizvoda koji su sigurniji za potrošače
  • Produžetak roka trajanja bez upotrebe konzervansa, što je bolje za potrošače

Granulat pomešan sa zeolitom koji sadrži jone srebra će se upotrebiti za pakovanje u farmaceutskoj industriji, industriji kozmetike i drugim industrijskim granama gde je neophodno primeniti ovakvu Aktivnu ambalažu. Projekt za istraživanje i razvoj će trajati 2 godine, a nakon toga će se komercijalizovati.