Plastične boce

Plastične boce - skica
Plastične boce

Plastične farmaceutske boce (plastični kontejner) za farmaceutsku upotrebu (zatvarač je deo kontejnera) namenjen za čuvanje farmaceutskog proizvoda (farmaceutske supstance, magistralnog leka, galenskog leka i gotovog leka - tečni farmaceutski oblik). Može da bude u direktnom kontaktu sa proizvodom. Boce pod kataloskim brojem 18 su izradjene od polietilena niske gustine koji odgovaraju farmakopejskim zahtevima i koriste za čuvanje visedoznih pakovanja oftamoloskih preparata ( 5-30 ml), odnosno nesterilnih tečnih farmaceutskih oblika.
Materijal od kojih su napravljeni kontejneri za farmaceutsku upotrebu su opisani u PH. Eur i zadovoljavaju zahteve ispitivanja takodje opisane u Ph. Eur. za specifične namene. Nabavljaju se od dokazano pouzdanih proizvodjača. Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladu ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Sterilnost i boja ambalaže (dokaz o aditivima), veličina pakovanja mogu biti po zahtevu kupca. Uz isporučenu robu dostavlja se dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti polaznog materijala i gotovog proizvoda (sledljivost dokumentacije proizvoda) kao i tehnička dokumentacija.

Plastične farmaceutske boce
Uniplast
Plastične farmaceutske boce
Plastične farmaceutske boce
Uniplast
Plastične farmaceutske boce
Plastične farmaceutske boce
Uniplast
Plastične farmaceutske boce
Plastične farmaceutske boce
Plastične farmaceutske boce
Plastične farmaceutske boce

KORPORATIVNI FILM

Pogledajte naš korporativni film snimljen povodom 25 godina uspešnog poslovanja.