Plastične boce sa sigurnosnim tamper proof zatvaračem

Plastične boce sa sigurnosnim tamper-proof zatvaračem - skica
Plastične boce sa sigurnosnim tamper-proof zatvaračem

Plastične boce sa sigurnosnim zatvaračem (plastični kontejneri) za farmaceutsku upotrebu namenjene su za pakovanje (čuvanje) tečnih farmaceutskih proizvoda (farmaceutska supstanca, magistralni lek, galenski lek, gotov lek). Mogu da budu u direktnom kontaktu sa proizvodom. To su “tamper proof” kontejneri (poklopci sa sigurnosnim prstenom) jer obezbeđuju originalnost pakovanja i evidenciju prvog otvaranja. Materijali od kojih su napravljeni kontejneri za farmaceutsku upotrebu su opisani u Ph.Eur. i zadovoljavaju zahteve ispitivanja takođe opisane u Ph.Eur. za specifične namene. Nabavljaju se od dokazano pouzdanih proizvođača. Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Sterilnost i boja ambalaže (dokaz o aditivima), mogu biti po zahtevu kupca. Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvođača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sledljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.

Plastične boce sa sigurnosnim tamper-proof zatvaračem
Plastične boce sa sigurnosnim tamper-proof zatvaračem
Plastične boce sa sigurnosnim tamper-proof zatvaračem
Plastične boce sa sigurnosnim tamper-proof zatvaračem
Plastične boce sa sigurnosnim tamper-proof zatvaračem
Plastične boce sa sigurnosnim tamper-proof zatvaračem
Plastične boce sa sigurnosnim tamper-proof zatvaračem
Plastične boce sa sigurnosnim tamper-proof zatvaračem
Plastične boce sa sigurnosnim tamper-proof zatvaračem
Plastične boce sa sigurnosnim tamper-proof zatvaračem
Uniplast
Plastične boce sa sigurnosnim tamper-proof zatvaračem

Sve boce iz našeg asortimana plastičnih boca sa sigurnosnim tamper proof zatvaračem mogu biti sa integrisanom kapaljkom u zatvaraču.

- skraćuje proces pakovanja sa 3 na 2 koraka

- štedi vreme koje ćete provesti u punjenju i pakovanju proizvoda

- kod sterilnih proizvoda smanjuje mogućnost kontaminacijeprilikom rukovanja

Integrisane kapaljke u zatvaraču

KORPORATIVNI FILM

Pogledajte naš korporativni film snimljen povodom 25 godina uspešnog poslovanja.