NOVA STRATEGIJA ZA OSVAJANJE EVROPSKIH TRŽIŠTA

Konkretno smo radili na detaljnom marketing planiranju koje zavisi od kompikovane analize na osnovu koje možemo definisati optimalan pravac kompanije. Analiza se zasnivala na definisanju profitabilnih i neprofitabilnih proizvoda. Obavili smo edukaciju zaposlenih, alatima za efikasnu prodaju i negu klijenata.

Čime se vaša kompanija bavi?

Uniplast je preduzeće iz Čačka koje se tokom 25 godina postojanja (ove godine slavimo jubilej) specijalizovalo za proizvodnju farmaceutske, kozmetičke ambalaže i medicinske ambalaže. Poslujemo u 7 zemalja, pretežno u balkanskim državama, ali u pregovorima smo da se naši proizvodi nađu i na tržištu Zapadne Evrope.

 

 

Kako ste saznali za program EBRD „Saveti malim preduzećima“?

Za ovaj program Evropske banke za obnovu i razvoj saznali smo jos 2008. godine kada smo uvodili integrisani sistem menadžmenta ISO 9001, ISO 14001 I OHSAS 18001. Tada smo aplicirali za implementaciju pomenutih standarda i dobili pomoć, tadašnjeg BAS programa. Od 2008.godine beležimo konstantan rast svake godine i time se ponosimo.

Za koju vrstu podrške ste aplicirali?

Uniplast je tražio konsultantsku pomoć u oblastima marketinga i prodaje. Tražili smo nekoga da kritički pregleda našu sadašnju prodajnu i marketinšku strategiju, da se procene naši interni kapaciteti i obuči naš tim za efektivniji razvoj poslovanja kroz optimizaciju marketinške i prodajne strategije i taktike, kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Bilo je potrebno da se identifikuju, analiziraju i odaberu strategije i aktivnosti koje će na najbolji mogući način podržati planove preduzeća za dalji rast.

Kakvu ste konkretno podršku dobili?

Konkretno smo radili na detaljnom marketing planiranju koje zavisi  od komplikovane analize na osnovu koje možemo definisati optimalan pravac kompanije. Analiza se zasnivala na definisanju profitabilnih i neprofitabilnih proizvoda. Obavili smo edukaciju zaposlenih alatima za efikasnu prodaju I negu klijenata. Konsultant je bio iz Srbije, koji poseduje veliko znanje u ovoj oblasti.

Kako ocenjujete kvalitet konsultanata i kako ocenjujete saradnju sa EBRD?

Saradnju sa konsultatima i EBRD ocenjujem kao pravi pogodak koji je trebalo da osveži kompaniju koja se iz godine u godinu razvija zajedno sa osobljem koje prati nove efektivne alate prodaje.

Da li je savetodavna podrška obezbedila koristi kojima ste se nadali? Da li su poboljšani i na koji način rezultati poslovanja nakon projekta?

Pa rano je još komentarisati, jer se projekat završio krajem aprila. Ipak, prvi utisci govore da će nam sigurno mnogo značiti, jer smo puni novih ideja.

Ako biste nešto promenili u vezi sa programom, šta bi to bilo?

Smatram da u svakom poslu može bolje, ali na ovo pitanje nemam adekvatan odgovor jer je ceo projekat protekao veoma brzo. Osoblje iz EBRD je na visokom nivou i voljni su da adekvatnim kompanijama pomognu kako bi se razvile i hvala im na tome. Konsultant nam je dao veoma jasne ciljeve i zadatke, tako da vidim da osoblje u kompaniji već drugačije razmišlja.

Da li biste preporučili ovaj program drugim preduzećima sa kojima sarađujete?

Preporučio bih sa velikim zadovoljstvom.

Koje su najvažnije potrebe kompanije kao što je vaša?

Kompanija je u prethodnih nekoliko godina dosta radila u povećanju kapaciteta proizvodnje, tako da su nam potrebne nove veštine prodaje koje su bile tema ovog projekta.

Da li biste koristili konsultantske usluge ponovo?

Da, svakako. Čak će možda i da se nastavi saradnja sa konsultantima u budućnosti.

Kako ocenjujete proces aplikacije, pre svega iz ugla kompleksnosti, dužine trajanja i troškova?

Potrebno je dati dosta intimnih informacija koje su neophodne za EBRD kako bi procenio da li vredi pomoći ili ne, ali svakako smatram da ih treba podeliti jer su to informacije od značaja. Dužina trajanja procesa je u redu, jer su u pitanju ozbiljni projekti koji ne mogu da se završe za dva dana.

Intervju preuzet iz časopisa „Advice for Small Businesses“, Evropska banka za obnovu i razvoj