LINIJA ZA PROIZVODNJU SUPOFORMI

Kompanija Uniplast je svoj proizvodni pogon (uz pomoć „države“) modernizovala opremom zadnje generacije za proizvodnju supoformi i vagiformi. Samim tim smo povećali produktivnost proizvoda.

Sa pomenutom opremom planiramo razvoj novih modernih pakovanja kao što su:

Monodozna pakovanja.

Planirani završetak razvoja je na jesen 2017.godine, kada ćemo ovaj proizvod ponuditi našim postojećim i novim klijentima.