Kutije sa sigurnosnim prstenom

Kutije sa sigurnosnim prstenom - skica
Kutije sa sigurnosnim prstenom

Kutije sa sigurnosnim prstenom (plastični kontejneri) za farmaceutsku upotrebu namenjene su za pakovanje (čuvanje) čvrstih farmaceutskih proizvoda (farmaceutska supstanca, magistralni lek, galenski lek, gotov lek). Mogu da budu u direktnom kontaktu sa proizvodom. To su „tamper-proof“ kontejneri (poklopci sa sigurnosnim prstenom) jer obezbeđuju originalnost pakovanja i evidenciju prvog otvaranja. Materijali od kojih su napravljeni kontejneri za farmaceutsku upotrebu su opisani u Ph. Eur. i zadovoljavaju zahteve ispitivanja takođe opisane u Ph. Eur. za specifične namene. Nabavljaju se od dokazano pouzdanih proizvođača. Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Sterilnost i boja ambalaže (dokaz o aditivima), mogu biti po zahtevu kupca. Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sledljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.

Kutije sa sigurnosnim prstenom
Kutije sa sigurnosnim prstenom
Kutije sa sigurnosnim prstenom
Kutije sa sigurnosnim prstenom
Uniplast
Kutije sa sigurnosnim prstenom
Kutije sa sigurnosnim prstenom
Uniplast
Kutije sa sigurnosnim prstenom

KORPORATIVNI FILM

Pogledajte naš korporativni film snimljen povodom 25 godina uspešnog poslovanja.