INOVACIONI PROJEKTI

Započet projekat stvaranja novog biorazgradivog materijala za izradu ambalaže koja se koristi u farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji.