ETIKETIRANJE PROIZVODA

Kako izdvojiti svoj proizvod i privući kupca da odabere baš taj, od mnoštvo drugih koji se nude na tržištu?

Kompanija Uniplast nudi Vam rešenje:

– pomoć u izradi idejnog rešenja za etiketu, a kasnije i pripremu i štampu iste;

– mašinsko etiketiranje proizvoda.

Na taj način dobijate kompletno rešenje pakovanja za Vaš proizvod koji želite da plasirate na tržište.