Aluminijumske kutije

Aluminijumske kutije - skica
Aluminijumske kutije

Aluminijumske kutije (aluminijumski kontejneri) za farmaceutsku upotrebu namenjeni su za pakovanje (čuvanje) čvrstih farmaceutskih proizvoda (balzama, melema, masti...). Mogu da budu u direktnom kontaktu sa proizvodom.
Uslovi i metode proizvodnje su u skladu sa ISO 9001 ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima.
Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sledljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.

Aluminijumske kutije
Uniplast
Aluminijumske kutije
Aluminijumske kutije
Uniplast
Aluminijumske kutije

KORPORATIVNI FILM

Pogledajte naš korporativni film snimljen povodom 25 godina uspešnog poslovanja.