• Plastični kontejneri za stikove i inhalatore

Plastični kontejneri za stikove i inhalatore

Plastični kontejneri za stikove i inhalatore su namenjeni za pakovanje (čuvanje) preparata za opštu namenu. Mogu da budu u direktnom kontaktu sa preparatom.

Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladusa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Sterilnost i boja ambalaže (dokaz o aditivima) mogu biti po zahtevu kupca.

Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sledljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.

Kalupi za stikove
Plastični kontejneri za stikove i inhalatore
Partneri
Copyright © 2015 Uniplast. Design by Attention-ContactDJ