Staklene kutije

Staklene kutije - skica
Staklene kutije

Stakleni kontejneri tip IV za kozmetičke proizvode su izrađeni od bezbojnog natron silika stakla i imaju nisku hidrolitičku otpornost. Safe-disc, koji ima ulogu medjupoklopca, je izrađen od ekspandiranog polistirola, na kome se sa donje strane nalazi sloj aluminijuma radi čvrstoće i sloj polietilena koji je u direktnom kontaktu sa proizvodom. Ovim je obezbeđena originalnost pakovanja, evidencija prvog otvaranja i sprečavanje oksidacije kozmetičkog proizvoda.
Spoljni deo poklopca je metaliziran, a unutrašnji deo je od polipropilena. Materijali od kojih su napravljeni kontejneri za kozmetičke proizvode su opisani u stručnoj literaturi i zadovoljavaju zahteve ispitivanja za specifične namene. Nabavljaju se od dokazano pouzdanih proizvođača.
Uslovi i metoda proizvodnje opisanih staklenih kontejnera i zatvarača su u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda uz tehničku dokumentaciju.

Uniplast
Staklene kutije
Uniplast
Staklene kutije
Uniplast
Staklene kutije
Uniplast

KORPORATIVNI FILM

Pogledajte naš korporativni film snimljen povodom 25 godina uspešnog poslovanja.