• Staklene kutije za kreme

Staklene kutije za kreme

Staklene kutije za kreme

Stakleni kontejneri tip IV za kozmetičke proizvode su izrađeni od bezbojnog natron silika stakla i imaju nisku hidrolitičku otpornost. Safe-disc, koji ima ulogu medjupoklopca, je izrađen od ekspandiranog polistirola, na kome se sa donje strane nalazi sloj aluminijuma radi čvrstoće i sloj polietilena koji je u direktnom kontaktu sa proizvodom.
Ovim je obezbeđena originalnost pakovanja, evidencija prvog otvaranja i sprečavanje oksidacije kozmetičkog proizvoda. Spoljni deo poklopca je metaliziran, a unutrašnji deo je od polipropilena. Materijali od kojih su napravljeni kontejneri za kozmetičke proizvode su opisani u stručnoj literaturi i zadovoljavaju zahteve ispitivanja za specifične namene. Nabavljaju se od dokazano pouzdanih proizvođača.
Uslovi i metoda proizvodnje opisanih staklenih kontejnera i zatvarača su u skladusa ISO 9001, ISO 14001 I OHSAS 18001 standardima. Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda uz tehničku dokumentaciju.

Staklene kutije za kreme
Partneri
Copyright © 2015 Uniplast. Design by Attention-ContactDJ