• Staklene boce

Staklene boce

Staklene boce

Stakleni višedozni kontejneri tip III (od natron silika stakla koje je obojeno i ima umerenu hidrolitičku otpornost) za farmaceutsku upotrebu odgovaraju farmakopejski definisanim testovima. Namenjeni su da budu u direktnom kontaktu sa farmaceutskim preparatima.
To su „tamper-proof“ kontejneri (poklopci sa sigurnosnim prstenom) jer obezbeđuju originalnost pakovanja i evidenciju prvog otvaranja. Zatvarači (unutrašnji i spoljašnji) su napravljeni od materijala polietilena i sadrže dozvoljene aditive.
Materijali od kojih su napravljeni kontejneri za farmaceutsku upotrebu su opisani u Ph. Eur. i zadovoljavaju zahteve ispitivanja takođe opisane u Ph. Eur. za specifične namene.
Nabavljaju se od dokazano pouzdanih proizvođača. Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladusa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima.
Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda uz tehničku dokumentaciju.

Staklene boce
Partneri
Copyright © 2015 Uniplast. Design by Attention-ContactDJ