UNIPLAST na 69. simpozijumu SFUS, 24.- 27. maj 2018. Kopaonik

Želimo podeliti sa Vama da smo učestvovali kao izlagači na 69. Simpozijumu Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS). Neki od ciljeva ovog simpozijuma su:

  • Da se farmaceutima prenesu najnovije informacije o zahtevima zakonskih propisa Evropske unije, a posebno bezbednosti kozmetičikih proizvoda; odgovornostima koje imaju u odnosu na pravilno preporučivanje kozmetičkih proizvoda i savetovanje pacijenata o bezbednoj upotrebi, kao i o ulozi farmaceuta u proceni bezbednosti kozmetičkog proizvoda.
  • Upoznavanje sa zakonskim statusom u EU i karakteristikama kozmetičkih sastojaka, a koji se često naglašavaju kao iritansi, alergeni i bezbednosno rizični sastojci.
  • Iznošenje zahteva i metodologija toksikološke procene kozmetičkih proizvoda, posebno sa aspekta zabrane testova na životinjama.
  • Upoznavanje sa zahtevima u pogledu sastava formulacije, kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti i specifičnosti zakonskih propisa za grupu organske i prirodne kozmetike.
UNIPLAST na 69. simpozijumu SFUS, 24.- 27. maj 2018. Kopaonik

KORPORATIVNI FILM

Pogledajte naš korporativni film snimljen povodom 25 godina uspešnog poslovanja.