• Plastične boce

Plastične farmaceutske boce

Plastične farmaceutske boce (plastični kontejner) za farmaceutsku upotrebu (zatvarač je deo kontejnera) namenjen za čuvanje farmaceutskog proizvoda (farmaceutske supstance, magistralnog leka, galenskog leka i gotovog leka - tečni farmaceutski oblik). Može da bude u direktnom kontaktu sa proizvodom. Boce pod kataloskim brojem 18 su izradjene od polietilena niske gustine koji odgovaraju farmakopejskim zahtevima i koriste za čuvanje visedoznih pakovanja oftamoloskih preparata ( 5-30 ml), odnosno nesterilnih tečnih farmaceutskih oblika. Materijal od kojih su napravljeni kontejneri za farmaceutsku upotrebu su opisani u PH. Eur i zadovoljavaju zahteve ispitivanja takodje opisane u Ph. Eur. za specificne namene. Nabavljaju se od dokazano pouzdanih proizvodjaca.Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladu ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Sterilnost i boja ambalaže ( dokaz o aditivima), veličina pakovanja mogu biti po zahtevu kupca.Uz isporučenu robu dostavlja se dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti polaznog materijala i gotovog proizvoda (sledljivost dokumentacije proizvoda) kao i tehnička dokumentacija.

Plastične boce
Partneri
Copyright © 2015 Uniplast. Design by Attention-ContactDJ