• Plastične boce sa sigurnosnim zatvaračem

Plastične boce sa sigurnosnim zatvaračem

Plastične boce sa sigurnosnim zatvaračem (plastični kontejneri) za farmaceutsku upotrebu namenjene su za pakovanje (čuvanje) tečnih farmaceutskih proizvoda (farmaceutska supstanca, magistralni lek, galenski lek, gotov lek). Mogu da budu u direktnom kontaktu sa proizvodom. To su „tamper-proof“ kontejneri (poklopci sa sigurnosnim prstenom) jer obezbeđuju originalnost pakovanja i evidenciju prvog otvaranja. Materijali od kojih su napravljeni kontejneri za farmaceutsku upotrebu su opisani u Ph. Eur. i zadovoljavaju zahteve ispitivanja takođe opisane u Ph. Eur. za specifične namene. Nabavljaju se od dokazano pouzdanih proizvođača. Boce pod kataloškim brojem 21010, 21020, 21030 su izrađene od polietilena niske gustine koji odgovaraju farmakopejskim zahtevima i koriste se za čuvanje višedoznih pakovanja oftalmoloških preparata (10-30ml), odnosno nesterilnih tečnih farmaceutskih proizvoda. Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladusa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Sterilnost i boja ambalaže (dokaz o aditivima), mogu biti po zahtevu kupca. Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sledljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.

Plastične boce sa sigurnosnim zatvaračem
Partneri
Copyright © 2015 Uniplast. Design by Attention-ContactDJ