• Kutije sa sigurnosnim prstenom

Kutije sa sigurnosnim prstenom

Kutije sa sigurnosnim prstenom

Kutije sa sigurnosnim prstenom (plastični kontejneri) za farmaceutsku upotrebu namenjene su za pakovanje ( čuvanje) čvrstih farmaceutskih proizvoda (farmaceutska supstanca, magistralni lek, galenski lek, gotov lek). Mogu da budu u direktnom kontaktu sa proizvodom. To su „tamper-proof“ kontejneri (poklopci sa sigurnosnim prstenom) jer obezbeđuju originalnost pakovanja i evidenciju prvog otvaranja. Materijali od kojih su napravljeni kontejneri za farmaceutsku upotrebu su opisani u Ph. Eur. i zadovoljavaju zahteve ispitivanja takođe opisane u Ph. Eur. za specifične namene. Nabavljaju se od dokazano pouzdanih proizvođača.

Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladusa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Sterilnost i boja ambalaže (dokaz o aditivima), mogu biti po zahtevu kupca. Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sledljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.

Kutije sa sigurnosnom trakom
Partneri
Copyright © 2015 Uniplast. Design by Attention-ContactDJ