• Kozmetičke boce

Kozmetičke boce

Kozmetičke boce (plastični kontejneri za kozmetičke proizvode) namenjene su za pakovanje (čuvanje) polučvrstih i tečnih kozmetičkih preparata. One mogu biti sa kapaljkom i poklopcem ili sa “klik-klak”poklopcem . Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladusa ISO 9001, ISO 14001 I OHSAS 18001 standardima.

Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sledljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.

Kozmetičke boce
Partneri
Copyright © 2015 Uniplast. Design by Attention-ContactDJ