• Uniplast

Aktuelno

UNIPLAST JE PRVA KOMPANIJA U SRBIJI KOJA JE OSVOJILA SERTIFIKAT ISO 15378:2011

Sertifikat ISO 15378:2011 se odnosi na materijale za primarno pakovanje medicinskih i farmaceutskih proizvoda, sa posebnim zahtevima za primenu ISO 9001:2008, i posebnim osvrtom na dobru proizvođačku praksu (GMP)...opširnije

NOVA STRATEGIJA ZA OSVAJANJE EVROPSKIH TRŽIŠTA

Konkretno smo radili na detaljnom marketing planiranju koje zavisi od kompikovane analize na osnovu koje možemo definisati optimalan pravac kompanije. Analiza se zasnivala na definisanju profitabilnih i neprofitabilnih proizvoda. Obavili smo edukaciju zaposlenih, alatima za efikasnu prodaju i negu klijenata...opširnije

NOVO u ponudi

Plastična kutija sa sigurnosnom trakom, dodaci za staklene boce, pipeta za staklenu bocu (10ml i 30ml) i četkica za staklenu bocu (10ml, 20ml i 30ml)...opširnije

Inovacioni projekti

Započet projekat stvaranja novog biorazgradivog materijala za izradu ambalaže koja se koristi u farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji.

Novi Saradnici

Započeta saradnja sa južnokorejskim partnerom.

Seminar Korporativnog Upravljanja

Održano predavanje korporativnog upravljanja u porodičnim kompanijama u Srbiji.

Predavanje održali: Vođa projekta Katarina Đulić(IFC), Vidosava Džajić (podpredsednica PKS), Irena Milojević (samostalni savetnik, Odbora za privredni sistem PKS).

UNIPLAST – Razvojno Proizvodni Centar

Inovaciona organizacija Uniplast d.o.o. Čačak registrovala se kao: Razvojno proizvodni centar od 9.9.2011. rešenjem br.391-00-46/2011-14.

Republika Srbija, Nacionalna agencija za regionalni razvoj

Dodeljena bezpovratna sredstva na osnovu mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – GAZELA.

Resertifikacija IMS-A

Izvršena II nadzorna eksterna sertifikacija komisije za IMS ( SRPS ISO 9001/2008, SRPS ISO 14001/2005 I OHSAS 18001/2007).

Poseta privredne komore Srbije i IFC World Bank Group-e

Svrha posede ocenjivanje upravljanja porodičnim firmama.

Copyright © 2015 Uniplast. Design by Attention-ContactDJ